HälsaPersonligt

Varför hårmineralanalys?

Kurs hårmineralanalys via Forumacademedia.
Jag har länge velat göra detta och häromdagen började jag en kurs/utbildning i hårmineralanalys!

Wow alltså vad man kan analysera och få veta om kroppen – genom ett litet hårstrå!?

Visste du till exempel att man kan få reda på vilken ”metabolic typing” man är via denna analys?

-Du kan alltså ta reda på vilken ämesomsättningstyp du är – vilken ämesomsättningstakt du har (snabb eller långsam) – vilket också har kopplingar till vissa personlighetsdrag och olika psykologiska tillstånd!

Kroppen is telling you a lot alltså

Är man en snabb ämnesomsättare har man mer tendens till ångest och högt blodtryck till exempel. Har man däremot en långsammare ämnesomsättning är man oftast mer tålmodig.

Varför inte mäta i blod?

Vilken analysmetod man använder sig av beror på vad man ska mäta och vilket resultat man vill ha. Man kan mäta i blod, saliv och urin – eller via håret då.

Om man mäter i till exempel blod så visar det endast hur mycket mineral som cirkulerar, absorberas och transporteras i blodet vid det exakta mättillfället! Så har du precis innan mättillfället ätit en banan kan provet visa på högt kalium – eftersom du precis ätit kalium. Det blodprovet däremot inte visar är hur dina depåer ser ut, de kan vara tömda på kalium, men det syns inte i ett blodprov.

Mäter man mineralhalten i urin däremot så visar det endast vad kroppen utsöndrat – eftersom just det hamnar i urinen. Det visar dock inte nödvändigtvis vad som absorberats eller lagrats i kroppen.

Varför hårmineralanalys?

När håret bildas är det utsatt för vår inre miljö i kroppen. När håret når ytan så hårdnar och inkapslas det som den varit utsatt för under tillväxttiden. Har man alltså mycket tungmetaller i kroppen vid det tillfället så ligger det kvar i hårstrået och visas i en hårmineralanalys!

***

Genom en hårmineralanalys kan man alltså se kroppens lager av mineraler och man kan – det viktigaste – INDIVIDANPASSA! Bland annat kan man individanpassa kosttillskott och se till att just du äter exakt det du behöver – varken mer eller mindre.

Många idag äter kosttillskott lite på känn utan att veta.

En obalans leder ofta till en annan

Hela kroppen samspelar och har du en obalans kan du lika gärna ha fler. Det handlar alltså inte bara om att få i sig alla mineraler och vitaminer utan det måste också vara rätt mängd i förhållande till varandra.

Att mäta är alltså det enda sättet att få veta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *